De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535. Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig stadium te lokaliseren, dat de bestrijding ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen. De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535.

Het alarm uit de brandmeldinstallatie heeft tot doel het waarschuwen van betrokken brandbestrijdingsorganisaties (intern of extern) en de bedrijfshulpverlening. Zij kunnen dan de ontruiming van het gebouw in werking stellen. Bovendien is het mogelijk dat de brandmeldinstallatie een automatische blusinstallatie (sprinkler) aanstuurt. Of er al dan niet een brandmeldinstallatie noodzakelijk is, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om er enkele te noemen: soort van het gebouw, aantal aanwezige personen, aanwezigheid van gevaarlijke en/of brandbare stoffen.

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2575 en is bedoeld om aan te sluiten bij de norm NEN2535 (brandmeldinstallaties) en heeft als primaire doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw afdoende maatregelen getroffen worden zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met slow-whoop signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders in werking gesteld. De combinatie van brandmeld- installatie, ontruimingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie geeft u de zekerheid dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid van alle aanwezigen in uw gebouw in geval van calamiteiten te waarborgen.

De richtlijnen van overheid, arbeidsinspectie, brandweer en verzekeraars bepalen in welke mate u brandveiligheidsmaatregelen moet treffen. Deze richtlijnen zijn veel omvattend en vaak ondoorzichtig. Bovendien zijn de regels voortdurend in ontwikkeling. Daarom werken we samen met erkende branddetectiebedrijven bij het ontwerp en de certificering van uw installatie. Met ruime ervaring op het gebied van brandbeveiliging is Gertenbach Elektro en betrouwbare partner die u kan helpen met het veiliger maken van uw bedrijf of woning.