Laagspanningsinstallaties moeten periodiek worden gecontroleerd op veiligheid.Dit wordt voorgeschreven door de Regeling Bouwbesluit en de Arbo-wet. Beide hanteren ze de Nederlandse Normalisatie Instituut normering, ofwel NEN normen. Het periodiek inspecteren wordt beschreven in de NEN 3140 en NEN-EN 50110-1. Het doel van een inspectie is het controleren of de technische- en veiligheidsvoorschriften van de hierboven genoemde normeringen gehanteerd worden. De installatie moet minimaal voldoen aan de veiligheidsbepalingen die in het jaar van aanleg van kracht waren. Het onafhankelijk en deskundig uitvoeren van een NEN 3140 inspectie is gegarandeerd bij Gertenbach Elektro. Onze constateringen worden verwerkt in een duidelijke en uitgebreide rapportage, aangevuld met foto’s.

Het rapport bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een visuele inspectie.
  2. Meting en beproeving.
  3. Een thermografische inspectie.

Waarom een thermografische inspectie?

Thermografie kan voor vele toepassingen gebruikt worden. Ook voor een NEN3140 inspectie is een thermografisch onderzoek een zinvolle aanvulling op een rapportage. Door veroudering of slecht aangelegde verbindingen kan een overgangsweerstand ontstaan die warmteontwikkeling tot gevolg heeft. Bij een thermografisch onderzoek zet een thermografische camera deze straling om in gekleurde beelden. Hiermee worden de temperaturen van het object zichtbaar. Door thermografisch onderzoek kan dit in een vroeg stadium al ontdekt worden, waardoor de kans op uitval of zelfs brand voorkomen kan worden. Het voordeel van een thermografisch onderzoek is, dat installaties en apparaten tijdens de metingen gewoon in bedrijf kunnen blijven. Door thermografie te combineren met de andere inspectie onderdelen kan Gertenbach Elektro u een duidelijk beeld verschaffen van de technische staat van uw elektrische installatie.